Caritas Diecezji Gliwickiej
aktualności

Caritas Diecezji Gliwickiej włącza się w XII Ogólnopolską Zbiórkę Żywności pod hasłem ,,TAK. POMAGAM!'', która odbywać się będzie w piątek i sobotę w dniach 24 i 25 marca br. więcej »

W dniu 14 marca br. w parafii pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu Steblowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla pracowników Caritas Diecezji Gliwickiej. więcej »

Caritas Diecezji Gliwickiej przygotowała, podobnie jak w latach ubiegłych, świece z paschalną aplikacją. więcej »

Minął półmetek związany z terminem obowiązkowego rozliczenia się z podatku dochodowego za rok 2014, który to czas kończy się 30 kwietnia br. więcej »

Ponownie rusza zbiórka makulatury w ramach akcji "Makulatura to pomoc". Wspólna akcja gliwickiej Caritas, gliwickiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i Akcji Katolickiej Diecezji Gliwickiej ma pomóc potrzebującym. więcej »


działalność « 

działalność,

Chrześcijanin swoją obecnością i aktywną działalnością winien wnosić w świat dobro i pomagać innym w jej osiąganiu. Wspólna praca i czynny udział w SKC wyzwalają w młodej osobie gotowość, odwagę i umiejętność wychodzenia ku drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który znalazł się w potrzebie. W takim gronie ludzi rodzi się chęć pomagania innym oraz odpowiedzialność za każdego bliźniego.

Duch braterstwa i przyjaźni oraz relacje między poszczególnymi członkami koła, niejako od wewnątrz motywują ich do działania, które za podstawowy cel ma dobro ludzkiej osoby. Owo dobro w szerokim tego słowa znaczeniu, jest osiągane wielorakimi metodami i sposobami.

Do najbardziej rozpowszechnionych zaliczyć należy
wieloraką pomoc materialną i duchową osobom starszym i dzieciom
.

W szeroko rozumianą działalność wpisać należy również
pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu ogólnopolskich akcji charytatywnych, wakacyjnych kolonii i zimowych ferii
.

Istotnym polem działalności jest także
wspomaganie ubogich dzieci w zakresie żywności, odzieży, podręczników i pomocy szkolnych
itp.

,

W działalności SKC podkreślić należy jakże ważny aspekt wychowawczy i pedagogiczny. Mianowicie praca w Kole
uczy przede wszystkim miłości bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi
.

Uczy także
tolerancji, zrozumienia, wspólnej pracy oraz poszanowania człowieka chorego i starszego
.

Przyczynia się również do
wzrostu samodzielności i odpowiedzialności uczniów. Każdy człowiek, również człowiek młody, na miarę swoich indywidualnych możliwości ma wiele okazji do czynienia dobra drugiemu człowiekowi, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej
.
Jest to zarazem działalność bezinteresowna w takim znaczeniu, jakie charakteryzuje aktywność wolontariatu.

następna strona...

» © Caritas Diecezji Gliwickiej 2004-2017 «
GTECH.pl