Caritas Diecezji Gliwickiej
aktualności

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku na działania charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej, która jest organizacją pożytku publicznego. więcej »

W ramach kampanii promującej przekazywanie 1% na lokalne organizacje pożytku publicznego w imieniu GCOP w Gliwicach zapraszamy na PITańcówkę, która odbędzie się w piątek, 24 lutego w godz. 17:00-20:30. więcej »

,,Dzień Chorego'' był również obchodzony w DPS w Wiśniczach, który prowadzony jest przez gliwicką Caritas. więcej »

Caritas Diecezji Gliwickiej włącza się w program Rodzina Rodzinie, który polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. więcej »

Ośrodek w Rusinowicach jest miejscem, gdzie pamięć o chorych i cierpiących ma swój szczególny klimat - nie tylko w dniu 11 lutego. więcej »


pomoc zagraniczna « 

Pomoc poszkodowanym w wyniku wojen i klęsk żywiołowych przybiera postać transportów humanitarnych, i przekazów pieniężnych.

pomoc zagraniczna, Racjonalnym dyspono-waniem tych ostatnich zajmują się bratnie organizacje Caritas innych krajów bezpośrednio obecne w rejonie kryzysu.

Gdy środki pochodzą z kwest ogólnokrajowych, organizowaniem pomocy zajmuje się również Caritas Polska.

W chwili, gdy zażegnany zostaje ostry kryzys humanitarny, zebrane środki przeznaczane są na projekty pomocy długofalowej.

następna strona...

» © Caritas Diecezji Gliwickiej 2004-2017 «
GTECH.pl