Caritas Diecezji Gliwickiej
aktualności

Caritas Diecezji Gliwickiej włącza się w XII Ogólnopolską Zbiórkę Żywności pod hasłem ,,TAK. POMAGAM!'', która odbywać się będzie w piątek i sobotę w dniach 24 i 25 marca br. więcej »

W dniu 14 marca br. w parafii pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu Steblowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla pracowników Caritas Diecezji Gliwickiej. więcej »

Caritas Diecezji Gliwickiej przygotowała, podobnie jak w latach ubiegłych, świece z paschalną aplikacją. więcej »

Minął półmetek związany z terminem obowiązkowego rozliczenia się z podatku dochodowego za rok 2014, który to czas kończy się 30 kwietnia br. więcej »

Ponownie rusza zbiórka makulatury w ramach akcji "Makulatura to pomoc". Wspólna akcja gliwickiej Caritas, gliwickiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i Akcji Katolickiej Diecezji Gliwickiej ma pomóc potrzebującym. więcej »


pomoc zagraniczna « 

Pomoc poszkodowanym w wyniku wojen i klęsk żywiołowych przybiera postać transportów humanitarnych, i przekazów pieniężnych.

pomoc zagraniczna,

Racjonalnym dyspono-waniem tych ostatnich zajmują się bratnie organizacje Caritas innych krajów bezpośrednio obecne w rejonie kryzysu.

Gdy środki pochodzą z kwest ogólnokrajowych, organizowaniem pomocy zajmuje się również Caritas Polska.

W chwili, gdy zażegnany zostaje ostry kryzys humanitarny, zebrane środki przeznaczane są na projekty pomocy długofalowej.

następna strona...

» © Caritas Diecezji Gliwickiej 2004-2017 «
GTECH.pl